کد مطلب: 153196
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۲۹
مراسم افتتاح « میز خدمت کنسولی»، صبح دوشنبه، ۳ شهریور، هم‌زمان با هفته دولت با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه و حسین جابری انصاری معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزارت امورخارجه برگزار شد. فعالیت میز خدمت در وزارت خارجه در حوزه «تایید اسناد» مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز فعال بوده اما اکنون با پوشش دادن سایر بخش های خدمات کنسولی، این پروسه تکمیل گردیده است.
 
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
افتتاح « میز خدمت کنسولی» با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه
منبع : خبرگزاری ايسنا