کد مطلب: 153338
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۸
مراسم شبیه خوانی در پهنه رودکی با حضور جمعی از مردم و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی شب عاشورا برگزار شد.
 
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی شب عاشورا
شبیه خوانی در پهنه رودکی
منبع : خبرگزاری ايسنا