کد مطلب: 154797
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۸
جلسه شورای اداری استان مرکزی به ریاست سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی، ۲۲ مهر در سالن غدیر استانداری برگزار شد.
 
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
جلسه شورای اداری استان مرکزی - ۲۲ مهر
منبع : خبرگزاری ايسنا