کد مطلب: 159244
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۴۱
همزمان با دومین سالگرد شهادت ۲۷ شهید مدافع امنیت حادثه تروریستی جاده خاش-زاهدان شامگاه یکشنبه ۲۶ بهمن، مراسم وداعی با ۵ شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس در گلستان شهدای اصفهان با حضور مسئولان ارشد نظامی سپاه پاسدارن کشور و اصفهان برگزار شد.
 
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
ورود پنج شهید گمنام به اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
ورود پنج شهید گمنام به اصفهان
ورود پنج شهید گمنام به اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
استقبال از پنج شهید گمنام در فرودگاه اصفهان
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
وداع با شهدای تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس
منبع : خبرگزاری ايسنا