کد مطلب: 159322
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۰
باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از نشانه های بر هم خوردن چرخه های طبیعی در زمین است. کاهش بارندگی و گرم شدن هوا باعث می شود که درختان زودهنگام از خواب زمستانی بیدار شوند و شکوفه بدهند. این در حالی است که هنوز زمستان تمام نشده و در هر لحظه امکان سرد شدن هوا و سرمازدگی (یخ زدگی) شکوفه ها وجود دارد. با این حال دیدن شکوفه های زیبای بهاری در هر فصلی تماشایی است.
 
شکوفه های زمستانی - شهرکرد
شکوفه های زمستانی - شهرکرد
شکوفه های زمستانی - شهرکرد
شکوفه های زمستانی - شهرکرد
شکوفه های زمستانی - شهرکرد
شکوفه های زمستانی - شهرکرد
شکوفه های زمستانی - شهرکرد
شکوفه های زمستانی - شهرکرد
شکوفه های زمستانی - شهرکرد
شکوفه های زمستانی - گیلان
شکوفه های زمستانی - گیلان
شکوفه های زمستانی - گیلان
شکوفه های زمستانی - گیلان
شکوفه های زمستانی - گیلان
شکوفه های زمستانی - گیلان
شکوفه های زمستانی - گیلان
شکوفه های زمستانی - گیلان
شکوفه های زمستانی - گیلان
شکوفه های زمستانی - گیلان
شکوفه های زمستانی - گیلان
منبع : خبرگزاری ايسنا