کد مطلب: 159386
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۱
 
جابجایی مسیر ریلی از وسط محوطه تاریخ «تپه حصار دامغان» در سال های گذشته دغدغه جدی دوست داران و حامیان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است ولی تا کنون هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.
در گمانه‌زنی‌های سال ۱۳۸۵، به‌ منظور تعیین محدوده واقعی این محوطه، با کشف گورستانی از عصر آهن در غرب «تپه حصار دامغان» مشخص شد که این محوطه، بر خلاف آنچه تصور می‌شد، پس از عصر مفرغ نیز مورد سکونتِ اقوامی بوده است.
در سال ۱۳۵۵ هیاتی از باستان شناسان دانشگاه پنسیلوانیا، تورین ایتالیا و مرکز باستان شناسی ایران به سرپرستی رابرت دایسون و موریتزیو توزی کاوش هایی در «تپه حصار دامغان» انجام دادند.
بر اساس یافته های به دست آمده تاریخ، قدیمی‌ترین لایه‌های «تپه حصار دامغان» به اواسط هزاره پنجم قبل از میلاد باز می گردد. استقرار در تپه حصار ظاهرا تا حدود ۱۷۰۰ سال قبل از میلاد به طور پیوسته ادامه داشته است و پس از آن هیچگاه مورد سکونت قرار نگرفته است.
«تپه حصار دامغان» واقع در حاشیه جنوبی شهر دامغان در استان سمنان برای نخستین بار توسط اریخ اشمیت از دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۱۳۱۲ مورد کاوش قرار گرفت. آثاری از حفاری ها و کاوش های آن زمان هنوز در منطقه وجود دارد.
پس از حفاری هایی که به منظور کاوش در منطقه انجام شد، مشخص شد «تپه حصار دامغان» حدود 7 هزار سال قدمت دارد.
بر اثر کاوش‌های باستانی روشن شد که محوطه باستانی«تپه حصار دامغان» دارای سه دوره اصلی فرهنگی از اواخر نوسنگی تا پایان عصر مفرغ است.
بر اثر کاوش‌های باستانی روشن شد که محوطه باستانی«تپه حصار دامغان» دارای سه دوره اصلی فرهنگی از اواخر نوسنگی تا پایان عصر مفرغ است.
برای نخستین بار توسط اریخ اشمیت از دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۱۳۱۲ مورد کاوش قرار گرفت و پس از حفاری هایی که به منظور کاوش در منطقه انجام شد، مشخص شد «تپه حصار دامغان» حدود 7 هزار سال قدمت دارد.
برای نخستین بار توسط اریخ اشمیت از دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۱۳۱۲ مورد کاوش قرار گرفت و پس از حفاری هایی که به منظور کاوش در منطقه انجام شد، مشخص شد «تپه حصار دامغان» حدود 7 هزار سال قدمت دارد.
جابجایی مسیر ریلی از وسط محوطه تاریخ «تپه حصار دامغان» در سال های گذشته دغدغه جدی دوست داران و حامیان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است ولی تا کنون هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.
برای نخستین بار توسط اریخ اشمیت از دانشگاه پنسیلوانیا در سال ۱۳۱۲ مورد کاوش قرار گرفت و پس از حفاری هایی که به منظور کاوش در منطقه انجام شد، مشخص شد «تپه حصار دامغان» حدود 7 هزار سال قدمت دارد.
جابجایی مسیر ریلی از وسط محوطه تاریخ «تپه حصار دامغان» در سال های گذشته دغدغه جدی دوست داران و حامیان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است ولی تا کنون هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.
بر اثر کاوش‌های باستانی روشن شد که محوطه باستانی«تپه حصار دامغان» دارای سه دوره اصلی فرهنگی از اواخر نوسنگی تا پایان عصر مفرغ است.
محوطه تاریخی «تپه حصار دامغان» در حاشیه جنوبی شهر دامغان و در فاصله ی کمتر از ۲ تا ۳ کیلومتری ایستگاه راه آهن دامغان واقع شده است.
بر اساس یافته های به دست آمده تاریخ، قدیمی‌ترین لایه‌های «تپه حصار دامغان» به اواسط هزاره پنجم قبل از میلاد باز می گردد. استقرار در تپه حصار ظاهرا تا حدود ۱۷۰۰ سال قبل از میلاد به طور پیوسته ادامه داشته است و پس از آن هیچگاه مورد سکونت قرار نگرفته است.
در گمانه‌زنی‌های سال ۱۳۸۵، به‌ منظور تعیین محدوده واقعی این محوطه، با کشف گورستانی از عصر آهن در غرب «تپه حصار دامغان» مشخص شد که این محوطه، بر خلاف آنچه تصور می‌شد، پس از عصر مفرغ نیز مورد سکونتِ اقوامی بوده است.
بر اساس یافته های به دست آمده تاریخ، قدیمی‌ترین لایه‌های «تپه حصار دامغان» به اواسط هزاره پنجم قبل از میلاد باز می گردد. استقرار در تپه حصار ظاهرا تا حدود ۱۷۰۰ سال قبل از میلاد به طور پیوسته ادامه داشته است و پس از آن هیچگاه مورد سکونت قرار نگرفته است.
بر اثر کاوش‌های باستانی روشن شد که محوطه باستانی«تپه حصار دامغان» دارای سه دوره اصلی فرهنگی از اواخر نوسنگی تا پایان عصر مفرغ است.
به گفته ی باستان شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری، وجود اراضی متعدد کشاورزی و چرای بی رویه دام در حوالی «تپه حصار دامغان» آسیب های زیادی را به این تپه باستانی و تاریخی وارد کرده است.
از زمان کاوش های اشمیت در «تپه حصار دامغان» این محوطه به عنوان یکی از محوطه های مبنا برای شناسایی فرهنگ های همزمان در فلات مرکزی ایران مورد استناد باستان شناسان است.
از زمان کاوش های اشمیت در «تپه حصار دامغان» این محوطه به عنوان یکی از محوطه های مبنا برای شناسایی فرهنگ های همزمان در فلات مرکزی ایران مورد استناد باستان شناسان است.
محوطه تاریخی «تپه حصار دامغان» در حاشیه جنوبی شهر دامغان و در فاصله ی کمتر از ۲ تا ۳ کیلومتری ایستگاه راه آهن دامغان واقع شده است.
از زمان کاوش های اشمیت در «تپه حصار دامغان» این محوطه به عنوان یکی از محوطه های مبنا برای شناسایی فرهنگ های همزمان در فلات مرکزی ایران مورد استناد باستان شناسان است.
منبع : خبرگزاری ايسنا