کد مطلب: 159842
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۸
تور گردشگری شهری خودروهای کلاسیک تاریخی، سافاری، کمپینگ وکارونینیگ به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیل‌رانی در فدراسیون جهانی اتوموبیل‌رانی، ظهر امروز ۱۴ اسفند،  از موزه بزرگ خراسان، به مقصد آرامگاه  فردوسی برگزار شد.
 
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
هشتاد و پنجمین سالگرد عضویت کانون جهانگردی و اتوموبیلرانی کشور
منبع : خبرگزاری ايسنا