کد مطلب: 160637
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۴۹
۱۳ فروردین، آخرین روز از تعطیلات نوروزی و بهانه ای هزاران ساله در فرهنگ مردم ایران برای گذراندن یک روز بهمراه خانواده در دامان طبیعت است و هزاران سال است که این رسم توسط مردم ایران در این روز به جا آورده می شود، البته امسال و سال گذشته بواسطه شیوع کرونا مردم ایران با محدودیت هایی برای حضور در طبیعت مواجه شدند و با توجه به احتمال افزایش ابتلا به این بیماری، ورود به بوستان ها و تفرج گاه های استان مرکزی ممنوع اعلام شد، هرچند برخی خانواده ها در خانه نماندند و این روز را در باغ های شخصی و تفرجگاه های عمومی گذراندند.
 
منطقه ضامنجان اراک -۱۳ فروردین ۱۴۰۰
منطقه ضامنجان اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
بوستان باهنر اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
منطقه ضامنجان اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
منطقه ضامنجان اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
منطقه ضامنجان اراک -۱۳ فروردین ۱۴۰۰
بوستان امیرکبیر اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
بوستان امیرکبیر اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پارک دانشجو اراک - 13 فروردین 1400
بوستان امیرکبیر اراک - 13 فروردین 1400
منطقه ضامنجان اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
منطقه ضامنجان اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پارک شهدای گمنام اراک -۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پارک ملت اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پارک مادر اراک -۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پارک ملت اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پارک امیرکبیر اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پارک شهدای گمنام اراک -۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پارک شهدای گمنام اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پارک شهدای گمنام اراک - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
روز طبیعت در قزوین - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
منبع : خبرگزاری ايسنا