رییس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفتگو با ایران خبر؛

شورای شهر دسترسی آنلاین به سامانه های اطلاعاتی در شهرداری ندارد

کد مطلب: 60259
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۵
شاکری گفت: در چهارمین دوره از شوراها، هنوز هم شورای شهر، دسترسی آنلاین و نظام مندی به اطلاعات شهر داری تهران ندارد.
 
شاکری گفت: در چهارمین دوره از شوراها، هنوز هم شورای شهر، دسترسی آنلاین و نظام مندی به اطلاعات شهر داری تهران ندارد.
 
 اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران ضمن بر شمردن نقاط قوت شورای شهر چهارم به ایران خبر گفت: شورای چهارم برای نخستین بار در عمر شوراها برای حسابرسی از  تمام سازمان ها، شركت ها، معاونت ها، مناطق و ستاد شهرداری تهران، حسابرس تعیین کرد و  برای اولین بار گزارش حسابرسی شهرداری در صحن شورا قرائت شد.
 
 وی درباره تاثیر این اقدام گفت: گزارش حسابرسی از زیر مجموعه های شهرداری در شورای چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  طبیعتا این حرکت افزایش انضباط مالی در شهرداری را در پی داشت.
 
رییس کمیته عمران شورای شهر تهران در عین حال تاکید کرد: با وجود تمام تلاشهای انجام شده، هنوز جای خالی نظارت سامان یافته بر شهر تهران و عملکرد شهرداری بشدت احساس می شود .
 
شاکری گفت: نظارتهای  فردی،موردی و برنامه ای  در این زمینه انجام گرفته است اما هنوز در چهارمین دوره از شوراها و در سومین سال عملکرد آن، شورای شهر دسترسی آنلاینی به سامانه های اطلاعاتی در شهرداری ندارد. 

وی با اشاره به اینکه اکنون رصد عملکرد شورای شهرداری به وسیله سامانه های اطلاعاتی خود شهرداری صورت می گیرد، گفت: این اشکال بزرگی است و شورای شهر تهران به اتاق فرمانی برای پایش دائمی فعالیت ها و اقدامات شهرداری نیاز دارد.