افزایش ۲۲۷ درصدی ریزش‌های جوی؛

خوزستان؛ پربارش‌ترین

کد مطلب: 127956
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۷
ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا ۲۱ بهمن سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۱۵۲.۲ میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ( ۴۶.۵ میلیمتر) ۲۲۷.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
 
به گزارش ایران خبر، ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا ۲۱ بهمن سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۱۵۲.۲ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ( ۱۲۶.۸ میلیمتر) ۲۰ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ( ۴۶.۵ میلیمتر) ۲۲۷.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که حجم بارش اول مهر تا ۲۱ بهمن معادل ۲۵۰.۸۳ میلیارد مترمکعب است.
میزان بارش تجمعی از اول تا ۲۱ بهمن ماه سال آبی ۹۸-۹۷ در حوضه دریای خزر معادل ۴۵.۶ میلی متر، خلیج فارس و دریای عمان ۴۵.۸ میلیمتر، دریاچه ارومیه ۵۳ میلیمتر، فلات مرکزی ۱۰.۴ میلیمتر، مرزی شرق ۷.۴ میلیمتر، قره قوم ۲۱.۹ میلیمتر و میزان بارندگی تجمعی سال جاری آبی کل  کشور معادل ۲۴.۹ میلیمتر بود که نسبت به سال گذشته آبی که میزان بارش تجمعی ۷ میلیمتر بوده است، شاهد افزایش ۱۷.۹ میلیمتری هستیم. 
تا ساعت ۱۸.۳۰ روز ۲۱ بهمن ماه سال جاری آبی،  بیشترین بارندگی تجمعی در ایستگاه تله زنگ استان خوزستان و در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با رقم ۱۰۲۷.۶ میلیمتر و کمترین میزان بارندگی نیز برای استان کرمان و سیستان و بلوچستان است که هیچ بارندگی در ایستگاه های اندازه گیری این دو استان ثبت نشده است. 
به گزارش ایران خبر، هر چند برآیند میزان بارندگی های کشور رقم مثبت و امیدوارکننده ای را نشان می دهد، اما نباید فراموش کرد که ایران همواره دارای اقلیمی گرم و خشک بوده و مدیریت منابع آبی همواره یکی از چالش های مهم کشور به شمار می رود. به این ترتیب صرفه جویی در مصرف آب مقوله ای غیرقابل اجتناب و ضروری است. 
 
منبع : خبرگزاری مهر