کد مطلب: 134669
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۱۶
خودروهای پلاک تهران در هر فصل ۲۰ روز(پلاک غیر تهران ۱۵ روز) مجاز به تردد رایگان در محدوده دوم (زوج یا فرد سابق) هستند و زوج و فرد بودن پلاکها نیز در تعیین روزهای مجاز اثری ندارد.
 
به گزارش ایران خبر،
دریافت 18 MB

منبع : خبرگزاری مهر