کد مطلب: 139383
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۹
پس از کشف کارت‌های سوخت مهاجر،مراجع قضایی تا تصمیم گیری برای تعیین غرامت، دستور مسدودی کارت های موصوف را صادرکردنداگرچه ممکن است در مواردی مالک اصلی خودرو تقصیر نداشته باشد.
 

به گزارش ایران خبر، چندی پیش خبرگزاری مهر درگزارشی با عنوان «حواشی رفع ﻣﺴﺪودی ﻛﺎرت های سوخت مهاجر» به بررسی مشکلات مردم در روند بازگشت کارت سوخت شخصی به چرخه سوختگیری پرداخته بود که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در واکنش به این گزارش ، توضیحاتی را ارسال کرده و درباره بخش هایی از این چالش ها توضیحاتی ارائه داده است؛ هر چند که طبق گزارش های مردمی، بخش قابل توجهی از این چالش ها هنوز ادامه دارد.

متن کامل توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به این شرح است:

در ﭘﻲ درج ﮔﺰارﺷﻲ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ در روز  سه شنبه ۱۲ شهریور ماه ۹۸ با عنوان «حواشی رفع ﻣﺴﺪودی ﻛﺎرت های سوخت مهاجر» و انعکاس مشکلات برخی از دارندگان خودرو در ارتباط با کارت های هوشمند سوخت مهاجر مسدود شده در این گزارش، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ:

۱-متاسفانه با کم اهمیت شدن استفاده از کارت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  سوخت از سال های گذشته، بسیاری از هموطنان با توجه به در دسترس بودن کارت سوخت موجود نزد جایگاه دارها و حذف سهمیه بندی بنزین، اهتمامی برای استفاده و نگهداری از ﻛﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد نداشتند و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻨﻪ ای ﺑﺮای افراد ﺳﻮدﺟﻮ فراهم آمد که به شیوه های مختلف این کارت ها را جمع آوری و سوءاستفاده کنند که این شرایط در نهایت و پس از انجام هماهنگی با مبادی قانونی ذیربط منجر به صدور احکامی از طرف مراجع قضایی برای مسدودسازی این دسته از کارت ها شد.

۲-در اجرای این طرح، پس از کشف کارهای سوخت مهاجر، مراجع قضایی، تا زمان اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین غرامت، دستور مسدودی کارت های موصوف را صادر و اعلام نمودند اگرچه ممکن است  در مواردی مالک اصلی خودرو تقصیر نداشته لیکن به هر شکل، همانند کارت های بانکی، مسئولیت امر، لاجرم به عهده صاحب کارت موصوف است.

۳-با اجرایی شدن طرح «الزام استفاده از کارت های هوشمند خودروهای شخصی» شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به منظور تسهیل طرح، از طریق رایزنی با مقامات محترم قضایی برای بسیاری از هموطنان که رفع مسدودی کارت سوخت آنها صادر شده شرایطی را فراهم آورده است تا ضمن مراجعه به مراکز پلیس ۱۰+ درخواست دریافت کارت المثنی خود را به ثبت برسانند.

۴-از همه هموطنان عزیز درخواست می شود با توجه به الزامی شدن استفاده از کارت های هوشمند سوخت شخصی و لزوم پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی و مشکلات قضایی در حفظ و نگهداری کارت های هوشمند سوخت شخصی خود اهتمام بیشتری داشته باشند و به هیچ وجه کارت سوخت شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

منبع : خبرگزاری مهر