کد مطلب: 141617
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۵
ایسنا/کردستان
 
به گزارش ایران خبر، رحمانی فضلی در دهمین شورای توسعه استان کردستان با تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: در این راستا در هر استان یک شهرستان محروم و کم توسعه یافته را انتخاب و در اولویت قرار دادیم که در مجموع ۳۱ شهرستان منتخب شد. در کردستان، شهرستان سرواباد را برای شروع انتخاب کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: سند توسعه را با اولویت‌هایی که در استان‌های مختلف داشته‌ایم پیش می‌بریم. بحث بر سر منطقه بندی است که براساس آن هر ۴ استان را منطقه بندی کرده‌ایم و با استفاده از ظرفیت های این مناطق، کار را پیش برده ایم.
به گزارش ایران خبر، وزیر کشور ادامه داد: برای هر استانی یک شورای توسعه‌ای در سطح ملی با ۱۱ نفر عضو از دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده که بر اساس آن برنامه ریزی می‌کنیم.
وزیر کشور بیان کرد: برای ایجاد تعادل و توازن‌های منطقه‌ای کشور چالش اساسی داریم که به نوع برنامه‌ریزی و نگاه مدیران بعد از انقلاب در ایران بر می گردد. در این زمینه اقدامات خاصی صورت گرفته که نتیجه آن تعادل در حوزه زیرساختی استع

وی با اشاره به اینکه در این راستا تا کنون پیگیری  مدیران و مسئولان استانی نمره قابل قبولی داشته است و از ظرفیت های استانی خود در سطح ملی و استانی خوب استفاده کرده اند، گفت‌: باید تلاش کنیم این سند را کامل تر کنیم و موارد مورد نیاز را با اولویت اضافه کنیم.

بین المللی شدن موسیقی کردی برگرفته از تمدن و اصالت است

وی افزود: کردستان ظرفیت بسیار زیادی در حوزه فرهنگی و به ویژه موسیقی دارد، در دنیای مصیبت بار کنونی و موسیقی های بی اصالت، موسیقی کردی برگرفته از اصالت و فرهنگ و تمدن کردی است.

وزیر کشور افزود: ظرفیت های استان باید در حوزه های مختلف شناسایی و فعال شود.

وی بیان کرد: با پیگیری های جدی مدیران و مسئولان استان اقدامات خوبی در حوزه تخصیص آب در استان صورت گرفته است که باید کوشید این ظرفیت با بهره گیری بالا مورد استفاده قرار گیرد.

بخش خصوصی در کردستان باید فعال تر شود 

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در کردستان باید فعال تر شود عنوان کرد: در این زمینه پیشنهاد می شود، فعالان اهل کسب و کار، ایده پردازان و سرمایه گذاران ملی و استانی طی جلسه ای در تهران پروژه های مهم استان در حوزه های مختلف را تعریف و تمامی مجوزهای مورد نظر را نیز پیشاپیش برای آن اخذ کنند.

ادامه دارد

منبع : خبرگزاری ايسنا