کد مطلب: 147260
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۲
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه از طریق شبکه آموزش و شبکه ۴ اعلام شد و دانش آموزان می توانند این برنامه ها را دانلود کنند.
 

به گزارش ایران خبر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه ۷) و شبکه ۴ در روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ۸ صبح تا ۸:۳۰ درس ریاضی پایه ۷

ساعت ۸:٣٠ تا٩ صبح عربی پایه ۹

ساعت٩ تا ۹:٣٠ درس ریاضی پایه ۸

ساعت ۹:٣٠ تا١٠ درس علوم تجربی پایه ۹.

دوره ابتدایی:

از ساعت ۱۰:٠۵ تا ١٠:۴٠ کتاب بازی و ریاضی پایه اول.

از ساعت ۱٠:۴۵ تا ١١: ٢٠کتاب بازی و ریاضی پایه دوم.

از ساعت ۱١:٢۵ تا١٢ کتاب فارسی و نگارش پایه سوم.

از ساعت ۱۲:۲۰ تا ١٢:۵٠ کتاب بازی و ریاضی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:۵٠ تا ۱۳:۲۰ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه پنجم.

از ساعت ۱۳:۲۰ تا ١٣:۵٠ کتاب بازی و ریاضی پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:٠۵ درس شیمی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی وریاضی فیزیک.

ساعت ۱۵:٠۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه ۱۰ تمام رشته ها.

ساعت ۱۵:۳۰ تا ١۵:۵۵ درس زبان خارجه ۲ پایه ۱۱ تمام رشته ها

ساعت ١۵:۵۵ تا ١۶:٢٠ درس فارسی ۲ پایه یازدهم تمام رشته ها.

ساعت ۱۶:٢٠ تا ١۶:۴۵ درس زبان خارجی ۳پ ایه ۱۲ تمام رشته ها.

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۱۰ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۲۲ الی ۲٢:٢۵ درس عربی پایه ۱۲ ساعت ۲۲:۲۵ درس ریاضی پایه ۱۱.

شبکه ۴:

از ساعت ۸ صبح تا ۸:۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح درس اصول عقاید ۲ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس عربی، زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ درس احکام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۰: درس احکام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱: درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی.

رشته های فنی حرفه ای و کاردانش:

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ کتاب زبان انگلیسی. پایه ۱۰.

ازساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ کتاب ارتباط موثر پایه ۱۰ پودمان ۴ شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۱۳ تا ۱۳:۲۵ کتاب حسابداری خرید و فروش پایه ۱۰ پودمان ۳ شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ کتاب آب و خاک پایه ۱۰ پودمان ۴ شاخه فنی حرفه ای.

به گزارش مهر، امکان دانلود برنامه های درسی با مراجعه به آرشیو شبکه ها امکان پذیر است.

منبع : خبرگزاری مهر