کد مطلب: 149771
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۱
 جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.
 

به گزارش ایران خبر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ٨
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠: ٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ درس. بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ١١: ٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت١٢تا١٢: ٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ١٢: ٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس فیزیک ٢ پایه١١رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ درس ریاضی ٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧ تا١٧: ٣٠ درس هندسه ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٧ تا ٧:٢۵ رنگ کاری روی نئوپان - پایه‌های ١١و١٢ رشته صنایع چوب و مبلمان -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ استاندارد کاربر کپچرینگ -پایه١٢-رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای -شاخه کاردانش

ساعت ٧:۴۵ تا ٨: ١٠ ریاضی ٢-پایه١١- مبحث آمار توصیفی - مشترک کلیه رشته‌ها -شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨: ١٠ تا ٨:۴٠. استاندارد نقشه کشی معماری - پایه١١ و ١٢، رشته نقشه کشی ساختمان-شاخه کاردانش

ساعت ٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد حسابداری خرید و فروش، پودمان ۵- پایه١٠- رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٩:٠۵ تا ٩: ٣٠ درس مناظر و مرایا - پایه١٠ -رشته گرافیک - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠: ٠٠ درس دین و زندگی ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠: ٣٠ درس فلسفه ٢ -پایه١٢- ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ١٠: ٣٠ تا ١١ درس اقتصاد پایه دهم - رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

منبع : خبرگزاری مهر