کد مطلب: 159791
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۸
رئیس جمهور در جلسه هیات گفت:آمریکایی ها تحریم را متوقف کنند و قانون را اجرا کنند. اگر آمریکایی ها قانون را ا جرا کردند و تحریم را برداشتند و ما به تعهداتمان عمل نکردیم حق با شماست.
 
به گزارش ایران خبر،
دریافت 12 MB

منبع : خبرگزاری مهر