کد مطلب: 153469
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۲۶
فرهنگ یک مفهوم گسترده‌است که شامل رفتارهای اجتماعی و هنجارهای موجود در جوامع بشری است
 
در مهد تمدن برای رفتار اجتماعی درست باید خواهش کرد
فرهنگ یک مفهوم گسترده‌است که شامل رفتارهای اجتماعی و هنجارهای موجود در جوامع بشری و همچنین دانش، اعتقادات، هنرها، قوانین، آداب و رسوم، قابلیت‌ها و عادات افراد در این گروه‌ها می‌شود.

فرهنگ به وسیله ی  آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیله ی وراثت منتقل می‌شود. همچنین فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست. 
 
فرهنگ عمومي يا اجتماعي، از زير مجموعه هاي نظام يافته و اركاني چون ارزشها، باورها و اعتقادات، رسوم و هنجار ما تشكيل شده اند، هم در جوامع مختلف، نظامهاي فرهنگي متفاوتي موجودند و هم در بطن و درون يك نظام فرهنگي بزرگ و وسيع، خُرد، فرهنگهاي كوچكتري جاي گرفته اند، كه اين امري طبيعي است، لكن در ميان يك قوم، ملت، يا جامعه بزرگ و اصلي، بسياري از ارزشها، باورها، هنجارها، معيارها و الگوهاي رفتاري هستند كه جنبه عام دارند، همه آنها را پذيرفته اند و همه در زندگي و روابط اجتماعي از آنها پيروي مي كنند و رفتار اجتماعي شان تحت تأثير آنهاست. همين جنبه هاي عام فرهنگ در ميان يك جامعه بزرگ يا ملت را مي توان به عنوان فرهنگ عمومي يا اجتماعي آن جامعه مورد مشاهده و مطالعه قرار داد.

فرهنگ عمومي زير بناي اجتماعي فراگير و تعيين كننده كيفيت رابطه برخورد آحاد يك اجتماع با مسائل و واقعيت هاي موجود در زندگي اجتماعي است. شخصيت اجتماعي مردم يك جامعه در فرهنگ عمومي خلاصه مي شود. و اهداف و كيفيت مسير حركت به سوي تعالي و پيشرفت يا زوال و عقب افتادگي آن تحت تأثير اين فرهنگ است.

فرهنگ عمومي يا اجتماعي، عبارت است از مجموعة منسجم ونظام يافته اي از اهداف ارزشها، عقايد، باورها، رسوم و هنجارهاي مردمي متعلق به يك جامعة بزرگ، قوم يا ملت. اما آنچه در واقع تجلي گر همه اينهاست و در يك جامعه ظهور عمومي و قابل مشاهده دارد، رفتار، منش و عُرف جامعه با همين معيارهاي اجتماعي است، كه به سادگي مي تواند به وصف درآيد.

بی فرهنگی در خیابان های پایتخت نمایان است
در ایران مدتی است که فرهنگ و رفتار اجتماعی به فراموشی سپرده شده است و برای کوچک ترین مسئله که اجرای آن وظیفه هر کسی است باید تذکر و یادآوری داده شود.

متاسفانه برخی افراد با هنجارشکنی و عدم رعایت قوانین شهروندی همه مسائل را زیر سوال می برند. به عنوان مثال تمیز نگه داشتن شهر و محله وظیفه شهروندان است اما می بینیم که شهرمان به نازیباترین شکل ممکن تبدیل شده است آن هم وجود شهروندان بی فرهنگ و کم شعور است که شهر را زشت و بدقواره کردند.

چرا باید در ایران که مهد تمدن بود شاهد این همه بی فرهنگی و بی شوری باشیم آن هم از سمت مردمانی که ادعا دارند خیلی بافرهنگ هستند! واضح ترین مثال این است که هنوز افرادی در جامعه هستند که بی فرهنگی را رواج می دهند. مثلا اشغال ریختن در خیابان ها و کوچه پس کوچه ها همچنان ادامه دارد و این کار زشت و زحمت نیروهای خدماتی شهر را بیشتر می کنند. کلا اینگونه افراد تصور می کنند کسانی که شهر را تمیز می کنند وظیفه شان این است و وظیفه خودشان هم کثیف کردن شهر است.

تبلیغ فرهنگ تمیز نگه داشتن شهر
چند روزی است در ورودی مترو چهارراه ولیعصر دو نفر ایستادند و به نوعی فرهنگ سازی می کنند که شهروندان شهر را تمیز نگه دارند. یکی از آنها با سازش را به جارو بسته است و دیگری نوشته ی در دست دارد و در سکوت به عابرین پیاده نگاه می کنند و وظیفه شان را یادآوری می کند. جالب است هر دو نفر لباس نیروهای خدماتی شهرداری را به تن دارند. شاید در لحظه دیدن این صحنه جالب و خوشایند باشد اما در واقع جای تاسف دارد که اینچنین باید فرهنگ سازی شود در مملکتی که زمانی فرهنگ و رفتارش زبانزد دیگران بود اما اکنون به تمسخر گرفته شده است.
ای کاش شهروندان بدانند که وظایف شان چیست و به خوبی آنها را انجام دهند چرا که این قشر که شبانه روز زحمت می کشند تا خیابان های شهر را تمیز کنند هیچ وظیفه ی نسبت به ما ندارند شاید از بد روزگار و سختی زندگی مجبور به انتخاب این شغل شده اند پس حواس مان بیشتر به این عزیزان باشد.