کد مطلب: 148196
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۷
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.
 

به گزارش ایران خبر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت٨ تا ۸:۳۰ درس ریاضی پایه ٩

ساعت ۸:۳۰ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه ۸

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ فارسی و نگارش پایه سوم

ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس فیزیک پایه ۱۰

ساعت ١۵ درس فیزیک پایه ۱۱

ساعت ۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ۱۰ ساعت ۱۶ فیزیک پایه١٢

ساعت ۱۶:٣٠ ریاضی پایه١٢ رشته تجربی

ساعت ١٧ درس هندسه پایه ۱۲

ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢ رشته ریاضی

ساعت ۲۲:۳۰ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی.

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس ریاضی و آمار١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس عربی زبان قران پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس اخلاق اسلامی٣ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس استاندارد نرم افزاراداری - پایه ١٠رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ درس تعمیرات سیستم سوخت رسانی جرقه انژکتوری رشته مکانیک خودرو پایه ۱۲ شاخه فنی حرفه‌ای

منبع : خبرگزاری مهر