کد مطلب: 148268
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۱۲
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۲۲ فروردین ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.
 

به گزارش ایران خبر، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز پنجشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

ساعت ٩ تا ٩: ٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩

ساعت ٩: ٣٠ تا ١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸
ساعت ١٠ تا ١٠: ٣٠ درس نگارش پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی

از ساعت ١٠: ٣٠ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١: ٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١: ٣٠ تا ١٢ هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢: ٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢: ٣٠ تا ١٣ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس عربی، زبان قرآن ١ پایه ١٠

ساعت ١۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه ١٠

ساعت ۱۵:٣٠ درس آمار و احتمال پایه ١١

ساعت ۱۶ فیزیک ٢ پایه ١١

ساعت ۱۶:٣٠ زیست شناسی ٣ پایه ١٢ تجربی

ساعت ١٧ درس فیزیک ۳ پایه١٢ رشته ریاضی و فیزیک

شبکه چهار

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس جغرافیا ٢ پایه ١١ ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹ تا ٩: ٣٠ درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹:۳۰ تا١٠ تاریخ اسلام ۲ پایه ١١ علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس فلسفه ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ١١: ٣٠ درس دانش فنی تخصصی. سایزبندی و فناوری مواد-پایه ١٢ رشته طراحی و دوخت لباس

ساعت ١١: ٣٠ تا ١٢ درس دانش فنی تخصصی، خواص مهندسی سطوح -پایه ١٢ رشته ساختمان

منبع : خبرگزاری مهر